Radosław Kloryga

Lekarz Weterynarii

Lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg, specjalista radiolog.
Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2002 roku. Pięć lat później ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób psów i kotów.