Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek. Wystawienie paszportu ma na celu potwierdzenie przynależności zwierzęcia do właściciela. Wśród informacji, jakie zawiera paszport, są: dane właściciela (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dane zwierzęcia (rasa, płeć, data urodzenia, kolor sierści) wraz z jego zdjęciem. W paszporcie wpisywane są aktualne informacje o przeprowadzonych szczepieniach, profilaktyce przeciwko pasożytom wewnętrznym oraz ektopasożytom.

Aby otrzymać dokument uprawniający do przekroczenia granicy krajów UE wraz z pupilem, zapraszamy do naszej przychodni, gdzie będziecie mieli Państwo możliwość wykonania wszystkich niezbędnych czynności pozwalających na wyjazd wraz zwierzęciem poza granice naszego kraju tj. wszczepienie czipu, wystawienie paszportu, zaszczepienie przeciwko wściekliźnie oraz badania serologicznego krwi w kierunku poziomu przeciwciał neutralizujacych wirus wścieklizny.

Zainplantowanie czipa w przypadku podróży zagranicznych, jeśli zwierzę nie posiada czytelnego (!) tatuażu jest konieczne. Elektroniczne oznaczenie mikroczipem pozwala na jednoznaczną identyfikację zwierzęcia i przypisanie go do właściciela.W przypadku zagubienia lub kradzieży zwierzęcia możliwa staje się jego identyfikacja. Mikroczipy stosowane w naszej przychodni spełniają normę ISO 11784.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie przeprowadzane jest po zaimplanowaniu mikroczipu i wystawieniu paszportu. Badanie serologiczne wykonywane jest u psów, kotów i fretek mających wyjechać do Anglii, Irlandii, Szwecji czy na Maltę. Warto w tym miejscu podkreślić, iż każde z wcześniej wymienionych państw ma własne, odrębne przepisy dotyczące okresu po szczepieniu przeciw wściekliźnie, w jakim ma być wykonane badanie serologiczne oraz czasu, w jakim po jego wykonaniu zwierzę może przekroczyć granice danego państwa. Badanie serologiczne krwi ma na celu określenie poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, co nie jest jednoznaczne ze szczepieniem przeciwko tej chorobie. Badanie takie powinno być przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym i uznanym przez UE. Na wyniki takiego badania czeka się od 3 tygodni nawet do dwóch miesięcy, trzeba więc pomyśleć o założeniu paszportu kilka miesięcy przed wyjazdem.

Nasza przychodnia współpracuje z laboratorium Vet Med Labor GmbH, które to laboratorium decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11.10.2005 zostało oficjalnie umieszczone na liście laboratoriów autoryzowanych przez Unię Europejską do badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

Uwaga! Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przewożone do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.