Są to zaburzenia wynikające z nieprawidłowej ilości czy też nieprawidłowej lokalizacji zębów, nieprawidłowego zgryzu (przodozgryz, tyłozgryz) i urazów (np. złamania żuchwy). Leczenie polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania układu stomatognatycznego, czyli umożliwieniu pacjentowi prawidłowej funkcji jedzenia, a także przywróceniu estetyki, czemu służy skojarzone leczenie za pomocą aparatów ortodontycznych i metod chirurgiczno -zachowawczych takich jak ekstrakcje, korekty i odbudowy protetyczne zębów.