Jest to grupa chorób powodowanych przez drobnoustroje (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki), które mają zdolność wnikania do organizmu, wywołania choroby i przenoszenia się z jednego organizmu na drugi np. poprzez wydzieliny i wydaliny (ślinę, mocz, kał). Do chorób zakaźnych należą między innymi wścieklizna, nosówka, parwowiroza u psów, kaliciwiroza, herpeswiroza, koronawiroza u kotów czy myksomatoza u królików. W diagnostyce, oprócz badania klinicznego, wykorzystuje się badania krwi, moczu, kału, płynów z jam ciała. W terapii tych chorób stosuje się farmakologię, natomiast podstawą w zapobieganiu ich występowaniu są profilaktyczne szczepienia.

Co powinno zaniepokoić właściciela? Apatia, utrata apetytu, podwyższona temperatura ciała, kaszel, wymioty, biegunka, krwiomocz, zażółcenie błon śluzowych, zaburzenia neurologiczne.