Są to choroby obejmujące jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek oraz jelita. Mogą być one powodowane przez wiele różnych czynników: genetycznych (np. przełyk olbrzymi), wad anatomicznych (np. przepuklina przeponowa), żywieniowych (np. karmienie psów pokarmami zawierających dużo wapnia), zakaźnych, (np. parwowiroza), alergicznych, neurologicznych (np. zaburzenie perystaltyki żołądka i jelit), nowotworowych, urazowych (np. złamanie żuchwy w wypadkach komunikacyjnych), a także przez połknięte ciało obce.

Do diagnostyki chorób gastroenterologicznych, oprócz badania klinicznego, wykorzystuje się badania: krwi, stolca oraz techniki obrazowania takie jak endoskopia, radiologia i ultrasonografia. W przypadkach wątpliwych przeprowadza się również badanie zwane laparotomią diagnostyczną pozwalającą przyżyciowo ocenić stopień zmian toczącego się procesu na terenie jamy brzusznej.

W terapii wykorzystuje się głównie farmakologię. W pewnych przypadkach metodą leczenia z wyboru jest leczenie chirurgiczne (np. przy stwierdzeniu wgłębienia jelita czy też występowaniu ciała obcego na terenie przewodu pokarmowego). Bardzo ważnym elementem terapii jest również postępowanie dietetyczne.
Co powinno zwrócić uwagę właściciela? Utrata apetytu, ślinotok, wychudzenie, odwodnienie, wymioty, biegunka, wzdęcia czy brak oddawania stolca.