Są to choroby obejmujące zarówno centralny układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy), jak również obwodowy układ nerwowy (nerwy, mięśnie), mające podłoże zakaźne (wścieklizna, nosówka), urazowe, a także metaboliczne, toksyczne czy też idiopatyczne (co ma miejsce na przykład w przypadku padaczki, gdzie w mózgu występują zaburzenia czynnościowe bez morfologicznie wykrywalnych zmian).

W diagnostyce oprócz bardzo ważnego badania klinicznego wykorzystuje się badanie Rtg, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, elektroencefalografię. W terapii wykorzystuje się głównie leczenie farmakologiczne, ale w pewnych schorzeniach (np. chorobach rdzenia kręgowego) przeprowadza się zabiegi chirurgiczne.

Co powinno zaniepokoić właściciela? Wszelkiego rodzaju drgawki, utrata świadomości, zaburzenia widzenia, słyszenia, brak koordynacji ruchów, zaniki mięśniowe, skurcze mięśni, niedowłady.