Jest to grupa schorzeń manifestująca się najczęściej kaszlem, dusznościami oraz nietolerancją wysiłkową oraz gromadzeniem się płynu w jamie brzusznej, czy też na terenie klatki piersiowej. Są to choroby, które dotyczą głównie serca. Obejmują one grupę chorób o podłożu anatomicznym np. zwężenie aorty, zwężenie tętnicy płucnej, przetrwały przewód tętniczy Botalla czy też ubytek przegrody międzykomorowej, jak również funkcjonalnym: niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych czy różnego rodzaju kardiomiopatie.

W diagnostyce kardiologicznej ogromna rolę odgrywa badanie kliniczne oraz badania dodatkowe, takie jak: Ekg, Rtg, Echo serca, badanie krwi.
Leczenie głównie opiera się na farmakologii, jednakże niektóre wady anatomiczne, jak np. przetrwały przewód tętniczy Botalla, leczy się operacyjnie.

Co powinno zaniepokoić właściciela? Na pewno ewidentne objawy takie jak trwający od dłuższego czasu i wzmagający się kaszel (szczególnie pojawiający się podczas ekscytacji), duszności, omdlenia, nietolerancja wysiłkowa oraz obrzęki np. kończyn.