Są to choroby wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem gruczołów wydzielających hormony. Do chorób endokrynologicznych zalicza się: choroby przysadki mózgowej i podwzgórza, tarczycy, przytarczyc, trzustki i nadnerczy. Objawy zaburzeń hormonalnych mogą być bardzo różne. Do najczęściej występujących należy zaliczyć cukrzycę, nadczynność i niedoczynność tarczycy oraz zespół Cushinga, czyli nadczynność kory nadnerczy.

W diagnostyce wykorzystuje się głównie badania krwi oraz moczu. Leczenie opiera się głównie na farmakologii. Objawy zaburzeń hormonalnych mogą być bardzo różne: mogą to być zmiany zmiany w zachowaniu, zmiany dermatologiczne, wzmożone pragnienie oraz oddawanie moczu.

Leczenie zaburzeń endokrynologicznych należy do najtrudniejszych ze względu na skomplikowany układ równowagi hormonalnej całego organizmu.