Służą do diagnostyki chorób dziedzicznych. Choroby te polegają na mutacjach w obrębie materiału genetycznego, które to zmiany mogą być przekazywane potomstwu przez rodziców.