Badania poziomu stężenia leków w surowicy krwi są bardzo ważnym elementem terapii na przykład w chorobach serca czy epilepsji.
Badania te umożliwiają efektywną kontrolę terapii przy stosowaniu leków toksycznych czy też o wąskim marginesie bezpieczeństwa.