Badanie kału jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego. Umożliwia ono ustalenie przyczyny choroby zakaźnej jelit oraz choroby pasożytniczej przewodu pokarmowego. Na podstawie analizy kału można wnioskować o zdolności jelit do wchłaniania pokarmu i pośrednio o czynności wydzielniczej (wydzielaniu enzymów trawiennych) trzustki. Badanie polega na ocenie mikroskopowej, chemicznej i bakteriologicznej w próbkach pobranych z masy kałowej.

Ilość – zwiększenie dobowej ilości kału może występować przy chorobach trzustki, podczas stanów zapalnych jelit oraz przy zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego.

– Norma u psów około 0,5 kg/dz

Barwa – u zwierząt mięsożernych kał ma barwę od gliniasto żółtej poprzez brązową aż do szarej.

Składniki kału:
– śluz – występuje w stanach zapalnych różnych odcinków przewodu pokarmowego, wpochwieniu jelit.
– włóknik – występuje przy włóknikowym zapaleniu jelit.
– krew – występuje na skutek krwawienia do różnych odcinków przewodu pokarmowego.

Badanie parazytologiczne kału
ma na celu stwierdzenie w badaniu mikroskopowym obecności pasożytów jelitowych między innymi kokcydii, lamblii, jaj tasiemców i glist oraz włosogłówek.

Badanie bakteriologiczne kału
ma na celu wykazać czy w badanej próbie występują chorobotwórcze bakterie i w jakiej ilości.

Badanie chemiczne kału
ma na celu wykrycie obecności krwi utajonej oraz barwników żółciowych, a także oznaczenie aktywności trypsyny.
W naszej przychodni wykonujemy badania parazytologiczne kału metodą flotacji przy użyciu systemu do analizy kału Fecalyser.