Badanie radiograficzne klatki piersiowej jest bardzo cennym narzędziem diagnostycznym w kardiologii i chorobach układu oddechowego.

Badanie to umożliwia ocenę sylwetki serca, naczyń krwionośnych oraz miąższu płuc. Badanie to wykonuje się zawsze w dwóch projekcjach: w projekcji bocznej oraz w projekcji mostkowej po to, aby można było ocenić wszystkie prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące każdej badanej struktury.

Ze względu na konieczność prawidłowego ułożenia zwierzęcia, uniknięcia nieostrości na skutek ruchów oddechowych klatki piersiowej badanie to wykonuje się po farmakologicznym uspokojeniu.