Bardzo ważny element postępowania na drodze do postawienia prawidłowej diagnozy, które obejmuje swoim zakresem oględziny błon śluzowych, badanie żył jarzmowych, ocenę ruchów klatki piersiowej i typu oddychania, badanie węzłów chłonnych, ocenę występowania obrzęków obwodowych, omacywanie i osłuchiwanie klatki piersiowej, a także ocenę jakości tętna.