Jest to badanie, które umożliwia ocenę wizualną zapisu dźwięków zarejestrowanych podczas osłuchiwania serca przez fonokardiograf.

Badanie to daje możliwość również archiwizacji i odtwarzania nagranych podczas badania tonów i szmerów pochodzenia sercowego.