Umożliwia przedstawienie w formie graficznej zjawisk elektrycznych zachodzących w czasie pracy serca. Podczas analizy elektrokardiogramu ocenia się częstość akcji serca, a także morfologię załamków, długość odcinków, odstępów oraz wyznacza się tzw. oś elektryczną serca.

Badanie to pozwala ocenić czy rytm jest miarowy czy niemiarowy, czy występuje brady lub tachykardia, czy prawidłowe jest funkcjonowanie ośrodków bodźców twórczych i czy występują zaburzenia w przewodnictwie impulsów na terenie serca (tzw. bloków).