Najbardziej zaawansowane badanie umożliwiające dynamiczną ocenę pracy mięśnia sercowego. Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny postawienie dokładnego rozpoznania, wykrycie nieprawidłowego przepływu krwi, ocenę czynności komór serca.

W diagnostyce kardiologicznej stosuje się obecnie obrazowanie 2D, M-mode oraz badanie dopplerowskie.