Bardzo ważny element diagnostyki kardiologicznej. W tym przypadku wykonuje się badania krwi, które umożliwiają ocenę stanu mięśnia sercowego oraz całego organizmu.

Do „profilu sercowego” należą między innymi takie parametry jak: aminotransferaza alaninowa, fosfataza alkaliczna, izoenzym 1 dehydrogenazy mleczanowej, sód, potas, mocznik, kreatynina, frakcja sercowa kinazy kreatynowej, troponiny, peptydy natriuretyczne, a także albuminy i białko całkowite. We wszystkich przypadkach wykonuje się również badanie morfologiczne krwi.

Badanie krwi jest również wskazane w czasie stosowania niektórych leków, na przykład glikozydów ze względu na ich toksyczność.