Refraktometr Reichert Vet 360 został zaprojektowany dla potrzeb medycyny weterynaryjnej. Służy do natychmiastowego, dokładnego określenia ciężaru właściwego moczu i stężenia białka w osoczu, surowicy i płynie otrzewnowym.