Aparat biochemiczny pozwala szybko określić większość parametrów wykorzystywanych w laboratoryjnej diagnostyce weterynaryjnej. Służy do oznaczania m.in. poziomu albuminu, białka całkowitego, aminotransferazy, amylazy, bilirubiny, cholesterolu, trójglicerydy, fosfatazy, alkalicznej, gammaglutamylotransferazy, glukozy, kwasu moczowego, mocznika, kreatyniny, mikroproteiny oraz wielu innych specjalistycznych parametrów.