Automatyczny analizator hematologiczny BC-2800 vat pozwala na określenie 19 parametrów krwi. Określa m.in. liczbę leukocytów, erytrocytów oraz płytek krwi i hematokrytu. Wykorzystywany jest w badaniach profilaktycznych oraz monitorowania przebiegu chorób ze zmianami hematologicznymi.